Länk till recensionen i Länstidningen
kristina wrang
Utställning på Galleri Lux 2020, En i sänder utan brådska
bild
bild bild
bild bild
Recension i Länstidningen
bild
e-post: kristina.wrang@telia.com      hem