CV
Måleri
bild
"It´s all about life" II
bild
"It´s all about life" I
bild
"Konstruktion"
bild
"Tåget kommer"
bild
"På perrongen"
bild
"Flykten"
bild
"Om våren"
bild
"I fönstret"
bild
"Över bergen"
bild
"Genom dalen" I
bild
"Genom dalen" IV
bild
"Vid landsvägen"
bild
"Sökaren"
bild
"At the table"
bild
"Lilja vid vägen"
bild
"Lilja"
bild
"Betraktaren"
bild
"Efter förestallningen"
bild
"Proud"
bild
"Gömsle"
bild
"Ristning"
bild
"Mannen"
bild
"Flickan"
bild
"Grottan"
bild
"Tystnad"
bild
"Vårvinter"
Grafik
Objekt/installation
Miljögestaltning
Utställningar
Länkar